01 stycznia 2020

Nota prawna i regulamin

Informacje prawne

Masters service

Adrian Łukasik

42-575 Gródków

ul.Pokoju 28

NIP.PL6251999234

 

Zawartość

Niniejsza strona internetowa/witryna ma charakter wyłącznie informacyjny, a zawarte na niej informacje były aktualizowane na dzień ich publikacji. Witryny tej nie należy wykorzystywać ani opierać się na niej w zastępstwie informacji dostępnych u producentów części.Podane na stronie/witrynie informacje na temat gwarancji nie stanowią udzielenia kupującemu gwarancji. Gwarancja zostanie udzielona przy sprzedaży , a jej warunki zostaną określone w dokumencie gwarancyjnym.

Masters service zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian na niniejszej stronie w dowolnym czasie i bez uprzedzenia. Wprowadzane zmiany mogą dotyczyć wszystkich elementów witryny ich specyfikacji oraz dostępności. Masters service zastrzega sobie również prawo do wycofania produktów (oraz innych towarów i usług) prezentowanych na niniejszej stronie lub wprowadzenia zmian w ich charakterystykach.

Ceny produktów zamieszczonych w witrynie

Informacje zawarte w niniejszej witrynie, w tym informacje umieszczone w dostępnych na stronie cennikach nie są prawnie wiążące i nie stanowią oferty ani zapewnienia, w tym w rozumieniu art. 66 § 1 oraz art. 5561 Kodeksu cywilnego. Ceny zawarte w niniejszej witrynie mają charakter wyłącznie orientacyjny oraz nie są wiążące dla Masters service oraz klienta.

Polityka prywatności

Masters service dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych wszystkich użytkowników odwiedzających niniejszą stronę internetową.

Ograniczenie odpowiedzialności

Mimo dołożenia starań, by informacje publikowane na stronie były prawdziwe oraz dokładne, Masters service nie ponosi odpowiedzialności za dokładność lub aktualność jakichkolwiek informacji zawartych na niniejszej stronie.

Masters service nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikłe z dostępu do i/lub korzystania z niniejszej witryny w tym za szkody powstałe wskutek wykorzystania jakichkolwiek informacji umieszczonych w witrynie lub uzyskanych za jej pośrednictwem, z wyjątkiem sytuacji, gdy powstałe szkody są rezultatem działań bezpośrednio przez nas zawinionych. Masters service nie ponosi również odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia lub wirusy, jakie mogą zainfekować Państwa sprzęt komputerowy lub inne urządzenia w związku z dostępem do tej witryny, korzystaniem z niej lub pobieraniem ze strony jakichkolwiek materiałów, danych, zdjęć, tekstów, plików itp., o ile nie będzie to rezultatem działań bezpośrednio przez nas zawinionych. Masters service  wyklucza odpowiedzialność za treść, politykę w zakresie ochrony poufności oraz funkcjonowanie wszelkich zewnętrznych stron/witryn internetowych administrowanych przez osoby trzecie, do których odsyłacze (linki) zamieszczone mogą być w niniejszej witrynie.

 

Auto serwis

Copyright 2024 Masters Service

Created with Webwave CMS